Πολιτική Απορρήτου

Η Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η διαφύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αντιμετωπίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας πληροφορεί με ποιόν τρόπο η Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε. συλλέγει, χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί, και άλλως επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αλλά και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας μας.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΣΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ: Η Ascensia Diabetes Care Ελλάς, Α.Ε., Λεωφ. Βουλιαγμένης 114, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16 674, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας. Η Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε. ανήκει στην Ascensia Diabetes Care Holdings AG Ελβετίας.

Συλλογή Στοιχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν απαιτείται να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ως όρος χρήσης της ιστοσελίδας μας, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για να μπορούμε να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία κατόπιν αιτήματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται για διάφορους λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, την ιστοσελίδα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε με τη δική μας ιστοσελίδα, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε από τη δική μας ιστοσελίδα καθώς και τη διεύθυνση IP σας. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν πιθανότατα να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κατά καιρούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για στατιστικούς λόγους, αλλά διατηρούμε την ανωνυμία του κάθε χρήστη ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα του προσώπου. Σε περιπτώσεις όπου προσωπικά δεδομένα δίνονται σε τρίτους για να σας παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχετε εξουσιοδοτήσει, βασιζόμαστε σε τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν μας τα παρέχετε εσείς, μέσω εγγραφής, συμπλήρωσης κάποιας φόρμας ή από διευθύνσεις e-mail, στα πλαίσια παραγγελίας σας προϊόντων ή υπηρεσιών, ερωτήσεων ή αιτημάτων σας για υλικά που έχετε παραγγείλει καθώς και σε παρόμοιες καταστάσεις στις οποίες έχετε επιλέξει να μας παρέχετε τις πληροφορίες αυτές.

Οι διανομείς μας μπορούν να μοιραστούν με εμάς προσωπικά δεδομένα που τους παρέχετε εσείς όταν πραγματοποιείτε κάποια αγορά προϊόντος Ascensia ή άλλως πως επικοινωνείτε μαζί τους μετά από μια αγορά.

Επίσης συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για εργασία στην Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε ή σε οποιαδήποτε από τις εταιρίες του ομίλου Ascensia, και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας. Χρησιμοποιούμε τρίτη εταιρία επεξεργασίας δεδομένων, επί του παρόντος την Workforce Now, για την επεξεργασία αιτήσεων, και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής της τρίτης εταιρίας. Διατηρούμε τις αιτήσεις ανεπιτυχόντων υποψηφίων για μέχρι και 12 μήνες.

Γενικά, όπου μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, θα σας εξηγούμε τον σκοπό και τη χρήση τους καθώς και σε ποιόν ενδεχομένως να γνωστοποιηθούν κατά την περίοδο που μας τα παρέχετε. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, αυτό μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητά μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που ζητήσατε.

Σκοπός Χρήσης

Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο.

Γνωστοποίηση Δεδομένων

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της Ascensia Diabetes Care Holdings AG και/ή τις συγγενείς εταιρίες για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, σε περίπτωση που, (1) πουλήσουμε ή αγοράσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, οπότε μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον μελλοντικό πωλητή ή αγοραστή των εν λόγω επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων, και (2) έχουμε την υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, προκειμένου για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης μας.

Η Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε και/ή οι συγγενείς εταιρίες της μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, από δικαστική εντολή, ή από ρυθμιστική αρχή ή οργανισμό επιβολής νομοθεσίας, ή σε σχέση με μια ποινική έρευνα ή για σκοπούς φορολογικής δήλωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται να γνωστοποιήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στις ρυθμιστικές ή κυβερνητικές αρχές. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα όταν πιστεύουμε πως είναι ευλόγως απαραίτητο να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας, την ατομική μας ιδιοκτησία, ή την ασφάλεια τρίτων και της εταιρείας μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν από εμάς ή από τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας για χρήση από άλλα τρίτα μέρη, εκτός και εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας ή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η Ascencia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε και/ή οι συγγενείς εταιρίες της δεν γνωστοποιούν, πωλούν και/ή εμπορεύονται λίστες πελατών σε τρίτες εταιρίες ή οργανισμούς.

Αποθήκευση

Οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν υπό τον έλεγχό μας και μπορεί να αποθηκευτούν στις βάσεις δεδομένων της εταιρίας μας ή των εκτελούντων την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό μας. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο και την ευθύνη χρήσης οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου μας γνωστοποιείτε. Οποιοσδήποτε εκτελών την επεξεργασία χρησιμοποιείται από εμάς θα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και τα οποία θα παραμένουν υπό την ευθύνη μας.

Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται για λογαριασμό μας από τρίτες εταιρίες παρόχους και εκτελούντες την επεξεργασία και μπορεί να βρίσκονται σε υπολογιστές δικαιοδοσίας άλλων χωρών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι νόμοι μπορεί να διαφέρουν από τη δικαιοδοσία της χώρας που διαμένετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον εκτελούντα την επεξεργασία στην εκάστοτε χώρα η τήρηση ισοδύναμων προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, ανάλογων με αυτών που ισχύουν στη χώρα που διαμένετε και στο βαθμό που μπορούμε, αλλά πρέπει να γνωρίζετε οι νόμοι ορισμένων χωρών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να διαφέρουν με αυτούς της χώρας που διαμένετε και μπορεί να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα.

Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας (browser) και τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας και σας γλιτώνουν χρόνο κατά τις επόμενες επισκέψεις εξαλείφοντας την ανάγκη να επαναλαμβάνετε την εισαγωγή των ίδιων πληροφοριών.

Υπάρχουν δυο τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας:

  • Μόνιμα cookies: μπορεί να χρησιμοποιούνται εάν συνδέεστε σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης της ιστοσελίδας μας για να θυμούνται ποιοι είστε. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή.
  • Cookies συνεδρίας: μπορεί να χρησιμοποιούνται για ανώνυμη αναγνώριση μιας επίσκεψης ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για τεχνικούς λόγους. Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται μόνο προσωρινά κατά τη διάρκεια της περιήγησης και διαγράφονται μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser).

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων:

  • Βελτίωση ασφάλειας.
  • Αναγνώρισή σας όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας.
  • Συλλογή ανώνυμα στατιστικών στοιχείων χρήσης της σελίδας για να βελτιώσουμε την αξία παράδοσης του περιεχομένου.
  • Ανάλυση του τρόπου που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας

Χρησιμοποιούμε cookies των Google Analytics για να συλλέγουμε πληροφορίες και να συνθέτουμε εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Τo Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως πρωτογενή cookies τα οποία δεν μοιράζονται στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies είναι κατά κύριο λόγο ανώνυμες και περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, τον προορισμό αυτών των επισκεπτών και το πόσο συχνά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Η Google έχει δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων.

Το Google Analytics μπορεί να συλλέξει τη διεύθυνση IP σας, ο οποίος είναι ένας μοναδικός κωδικός που έχει οριστεί σε κάθε υπολογιστή και συσκευή συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP συνήθως ορίζονται ανά γεωγραφικά διαμερίσματα και μπορεί να επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να αναγνωρίζουν τη χώρα, την πολιτεία και την πόλη στην οποία βρίσκεται ο υπολογιστής ή η συσκευή. Ενδέχεται να συλλέξουμε είτε τις πλήρεις είτε ένα μέρος των διευθύνσεων IP για να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε την τοποθεσία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

[Το Google Analytics μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιεί cookies τρίτων όπου χρησιμοποιούνται Λειτουργίες Διαφήμισης του Google Analytics, όπως τοRemarketing ή τα Adwords. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα διαφημιστικά cookies μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Μπορείτε να αποκλείσετε τις λειτουργίες αυτές από τις Ρυθμίσεις των Google Ads.]

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρεχόμενες από άλλες εταιρίες για να συλλέγουμε πληροφορίες κυκλοφορίας διαδικτύου όπως ώρα, ημερομηνία, διεύθυνση IP, και περιηγητή, έτσι ώστε να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας και να σας εξοικονομήσουμε χρόνο στις επόμενες επισκέψεις απαλείφοντας την ανάγκη να εισάγετε ξανά και ξανά τις ίδιες πληροφορίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πληροφορίες που λαμβάνονται δεν μπορούν να σας προσδιορίσουν ως άτομο. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν πιθανότατα να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο καθώς διατηρούμε την ανωνυμία κάθε χρήστη έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί το άτομο.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορεί να απενεργοποιηθούν και/ή να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας. Γενικά μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε cookies, συμβουλευόμενοι το μενού της βοήθειας του φυλλομετρητή σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται αυτά τα cookies αυτόματα. Επιπρόσθετα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies ή να προσαρμόσετε τον περιηγητή σας να σας ενημερώνει πριν την αποθήκευση ενός cookie στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προγράμματα αυτορρύθμισης που είναι διαθέσιμα υπό τη δική σας δικαιοδοσία για να διαχειρίζεστε τον τρόπο που οι εταιρίες πέραν της Google διαφημίζονται σε εσάς, όπως το AboutAds Choices στις ΗΠΑ ή το Your Online Choices στην ΕΕ .

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και χρησιμοποιούμε διαδικασίες διασφάλισης της ασφάλειας με βάση τα πρότυπα της βιομηχανίας. Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμο λόγο πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Κάθε προσωπικό δεδομένο που παρέχεται από εσάς κωδικοποιείται κατά τη μετάδοση ώστε να αποτρέψει την οποιαδήποτε χειραγώγηση από τρίτους. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας αναθεωρούνται τακτικά, και ανανεώνουμε τις διαδικασίες μας ώστε να λάβουμε υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μετάδοση στο διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής.

Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για εμάς ώστε να παρέχουμε μια υπηρεσία την οποία έχετε ζητήσει ή για το οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από το νόμο (π.χ. σε σχέση με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις).

Παιδιά

Υπό το φως της σημαντικότητας της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με κάποιο φυσικό πρόσωπο για το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών, χωρίς την πρότερη, εξακριβωμένη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να δει τις παρεχόμενες από το παιδί πληροφορίες και/ή να ζητήσει τη διαγραφή τους. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί μας έχει δώσει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας προσωπικές πληροφορίες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο είναι αποθηκευμένο στο σύστημά μας εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ξεπερασμένο ή λανθασμένο. Απλά στείλτε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται στα Στοιχεία Εκδότη ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση που θα βρείτε παρακάτω.

Δικαίωμα Ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρεται την συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Και πάλι, απλά στείλτε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται στα Στοιχεία Εκδότη ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση.

Marketing

Κατά καιρούς ενδέχεται να σας στέλνουμε υλικό μάρκετινγκ που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρει. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς marketing. Κατά βάση θα σας ενημερώνουμε, ή όπου απαιτείται, θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, (πριν να συλλέξουμε τις πληροφορίες σας) εάν σκοπεύουμε να σας στείλουμε υλικά marketing ή αν σκοπεύουμε να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε οποιαδήποτε τρίτη εταιρία για αντίστοιχους σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις από εμάς, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο «εξαίρεσης» ή «διαγραφής από τη λίστα» που θα βρείτε στο email ώστε να σας αφαιρέσουμε από τη λίστα παραληπτών αλληλογραφίας. Μπορεί επίσης να επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοια υλικά επικοινωνώντας μαζί μας στο rita.martin-crowley@ascensia.com ή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθανάσιος Αντύπας, Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε., Λεωφ. Βουλιαγμένης 114, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 74.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ίσως χρειαστεί να σας στείλουμε συγκεκριμένη πληροφόρηση σύμφωνα με κάποια νομική, ρυθμιστική ή ηθικής δεοντολογίας απαίτηση.

Σύνδεσμοι με Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου . Παρόλο που προσπαθούμε να έχουμε συνδέσουμε σε ιστοσελίδες με υψηλά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η παρούσα πολιτική δεν θα έχει πλέον ισχύ από τη στιγμή που εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν προτροπή αυτών των άλλων ιστοσελίδων. Η Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε και/ή οι συγγενείς εταιρίες της δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδέσμων των ιστοσελίδων τρίτων και δεν κάνει καμία εκπροσώπηση σχετικά με το περιεχόμενο και την ακρίβειά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ενημερώσεις

Η Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε μπορεί κατά καιρούς να τροποποιήσει την πολιτική αυτή. Οι αναθεωρήσεις θα έχουν ισχύ την ημερομηνία δημοσιοποίησης της τροποποιημένης πολιτικής, όπως σημειώνεται στο κάτω μέρος της πολιτικής αυτής.

Επαφές

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ερωτήσεις ή ιδέες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα παρακάτω άτομα.

Κωνσταντίνος Νάτσης
Ascensia Diabetes Care Ελλάς Α.Ε.
Λεωφ. Βουλιαγμένης 114,
Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 74
Ελλάδα.
konstantinos.natsis@ascensia.com

Corporate Data Protection Officer of Ascensia Diabetes Care Holdings AG:

Emmanuel Grand
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box
4052 Basel
Switzerland
Emmanual.Grand@ascensia.com

Ημερομηνία Ισχύος: 4 Ιανουαρίου 2016
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2016


Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται για να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους μετρητές γλυκόζης αίματος και δεν αποτελούν υποκατάστατο μιας επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής ή θεραπευτικής αγωγής για συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε σχετικά με το διαβήτη ή κάποια ιατρική κατάσταση θα πρέπει πάντοτε να τη συζητάτε με ειδικευμένο ιατρό.
Bayer

You are now being directed to Bayer's
distributor for your region, where you can
learn about and order our products.


Bayer

Πρόκειται να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα www.diabetes.bayer.gr

Η Bayer HealthCare Diabetes Care δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε αναφοράς σε διαφήμιση, ειδικών προσφορών, εικονογραφήσεων, ονομάτων ή ειδικής μνείας.